Title: Role obcí v sociálním zabezpečení - historický vývoj na našem území
Other Titles: The role of municipalities in social support - history in our country
Authors: Harantová, Marcela
Advisor: Hejduková Pavlína, Ing. Ph.D.
Referee: Šroubová Jitka, Mgr. DiS.
Issue Date: 2016
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/23541
Keywords: obec;sociální zabezpečení;sociální péče;sociální pomoc;chudinská péče;sociální politika;odbory;reforma.
Keywords in different language: municipality;social care systém;social welfare;social support;care about poor;social policy;reform.
Abstract: Cílem bakalářské práce je analyzovat vývoj sociálního zabezpečení na našem území a zhodnotit roli obcí v rámci sociálního zabezpečení v různých historických etapách. Práce je primárně zaměřena na období 19 století až do začátku 21. století. Práce obsahuje i předcházející období, která vedla ke vniku organizované sociální správy. Bakalářská práce je rozdělena do 4 kapitol, které na sebe věcně a časově navazují. Každé období je zpravidla ohraničeno a spojeno s historickým milníkem. Nejvýznamnější kapitoly popisují vývoj sociálního zabezpečení během novověku, první až druhé světové války a po roce 1989. V práci nedochází jen ke konkrétnímu popisu vývoje dané problematiky, ale i k hodnocení podstatným společenským situacím a opatřením, které v daných obdobích výrazně ovlivňovaly sociální zabezpečení v obcích na našem území.
Abstract in different language: The aim of this work is the analysis of development of social security in the Czech republic and evaluation of the role of local governments in the field of social security during various historical eras. The thesis is focused on the era between the 19th century and the beginning of the 21st century. The thesis also is addressed previous eras which led to the development of an organized social administration. The thesis is consisted of four chapters, which are in a chronological order. The new eras are usually connected to a major historical event. The main chapters are desribed the development of social security during the modern era, the First World War, the Second World War, and the years following 1989. The work addresses not only the development itself, but also major social events and special measures that had a great effect on social security in Czech regions during the discussed historical eras.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KFU)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP_ Harantova Marcela.pdfPlný text práce1,35 MBAdobe PDFView/Open
bo harantova.pdfPosudek oponenta práce742,83 kBAdobe PDFView/Open
bv harantova.pdfPosudek vedoucího práce564,64 kBAdobe PDFView/Open
harantova obhj.pdfPrůběh obhajoby práce228,92 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/23541

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.