Title: Ekonomické aspekty sociálního státu na příkladech současné praxe
Other Titles: The Economic Aspects of the Welfare State on the Examples of Current Practice
Authors: Staňková, Alena
Advisor: Hejduková Pavlína, Ing. Ph.D.
Referee: Hruška Zdeněk, Ing. Ph.D.
Issue Date: 2016
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/23560
Keywords: sociální stát;ekonomické aspekty sociálního státu;krize sociálního státu;příčiny krize sociálního státu;britský starobní penzijní systém;švédský starobní penzijní systém
Keywords in different language: welfare state;economic aspects of the welfare state;crisis of the welfare state;causes of the crisis of the welfare state;british old age pension scheme;swedish old age pension scheme
Abstract: Předložená práce je zaměřena na sociální stát. Po uvedení definice a programu sociálního státu jsou definovány další důležité pojmy související s tímto tématem. Následující kapitoly tvoří analýza ekonomických aspektů sociálního státu, jeho historie a typologie. Jednotlivé druhy krize včetně jejích příčin předcházejí popisu starobních penzijních systémů ve Švédsku a Spojeném království Velké Británie a Severního Irska a jejich srovnání.
Abstract in different language: This thesis is focused on the welfare state and its economic aspects. At first there are definition and programme of the welfare state followed by the definitions of other important terms related to this topic. Subsequent chapters are devoted to analysis of economic aspects of the welfare state, its history and typology. Crisis including its causes precedes to the description of old age pension schemes in the UK and in Sweden and its comparison.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KFU)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP_Stankova_2016.pdfPlný text práce2,5 MBAdobe PDFView/Open
bo stankova.pdfPosudek oponenta práce517,91 kBAdobe PDFView/Open
bv stankova.pdfPosudek vedoucího práce546,55 kBAdobe PDFView/Open
stankovaobhj.pdfPrůběh obhajoby práce256,27 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/23560

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.