Title: Zdanění příjmů fyzických osob v České republice a Finsku
Other Titles: The taxation of natural persons in Czech Republic and Finland
Authors: Škrdlantová, Petra
Advisor: Hruška Zdeněk, Ing. Ph.D.
Referee: Součková Radka, Ing. Mgr.
Issue Date: 2016
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/23563
Keywords: daň z příjmů fyzických osob;daňová zátěž;komparace zdanění;finsko
Keywords in different language: natural person income tax;tax burden;tax comparison;finland
Abstract: Tato bakalářská práce se zaměřuje na komparaci daňové zátěže poplatníků v České republice a Finsku. Cílem práce je popsat metodiku a způsob zdanění příjmů fyzických osob v každém ze státu a také provedení samotných výpočtů na specifických příkladech. Práce je rozdělena na dvě části teoretickou a praktickou. V teoretické části jsou vymezeny základní funkce daní a také historický vývoj daně z příjmů fyzických osob v České republice a Finsku. Následuje metodika a legislativa obou zemí, která poskytuje východiska pro výpočtovou část. V praktické části následují tři druhy výpočtů, jejich komparace a vlastní komentář. Součástí jsou také stručné informace o problematice zamezení dvojího zdanění. Výpočtovou část doplňuje vyhodnocení výsledků dotazníkového šetření. V závěru práce je provedeno shrnutí zjištěných teoretických i praktických skutečností.
Abstract in different language: The Bachelor´s thesis is focused on the comparison of the taxpayers tax burden in the Czech Republic and Finland. The aim of this thesis is to describe the methodology and the form of taxation of natural person in both of the states as well as to perform specific calculations themselves. The thesis is divided into two parts - theoretical and practical. In the theoretical part there are defined basic functions of the taxation and the history of the natural person income tax in the Czech Republic and Finland. Methodology and legislation of both of the states follows which provides the basis for the calculation part. In the practical part there are three kinds of calculations, their comparison and personal comments. Brief summary of the prevention of double taxation is also included. Calculation part is completed by evaluation of questionnaire survey results. In the conclusion there is performed a summary of ascertained theoretical and practical facts.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KFU)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP final.pdfPlný text práce1,93 MBAdobe PDFView/Open
bv skrdlantova.pdfPosudek vedoucího práce560,26 kBAdobe PDFView/Open
Skrdlantova po.pdfPosudek oponenta práce816,69 kBAdobe PDFView/Open
skrdlantova obhj.pdfPrůběh obhajoby práce365,96 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/23563

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.