Title: Finanční analýza konkrétního podniku
Other Titles: Financial Analysis of a Particular Company
Authors: Šrédl, Jakub
Advisor: Hruška Zdeněk, Ing. Ph.D.
Referee: Červený Josef, Ing. Ph.D.
Issue Date: 2016
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/23564
Keywords: finanční analýza;horizontální analýza;vertikální analýza;poměrové ukazatele;rozdílové ukazatele
Keywords in different language: financial analysis;horizontal analysis;vertical analysis;financial ratios;differential indicators
Abstract: Předložená kvalifikační práce se zaměřuje na finanční analýzu společnosti Panasonic AVC Networks Czech, s.r.o. Práce je rozdělena do dvou hlavních částí. První část pojednává o teoretických východiscích finanční analýzy. Druhá část je změřena na samotné zpracování finanční analýzy. Zpracování finanční analýzy dále poslouží k celkovému zhodnocení ekonomické situace společnosti. Hlavní cíl této kvalifikační práce je splněn navržením možných zlepšení finanční situace vybrané společnosti a následným shrnutím zjištěných poznatků.
Abstract in different language: The bachelor thesis being presented is focused on financial analysis of Panasonic AVC Networks Czech company, s.r.o.. The thesis is divided into two main parts. The first part deals with theoretical outcomes of financial analysis. The second part is focused on the financial analysis process itself. The processed financial analysis further aids in the total evaluation of the company's economical situation. The main goal of the thesis is achieved by suggesting possible means of improving the company's financial situation and subsequently by summarizing the discovered findings.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KFU)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP_SREDL_2016.pdfPlný text práce2,62 MBAdobe PDFView/Open
bo sredl.pdfPosudek oponenta práce558,17 kBAdobe PDFView/Open
bv sredl.pdfPosudek vedoucího práce557,27 kBAdobe PDFView/Open
sredl obhj.pdfPrůběh obhajoby práce396,54 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/23564

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.