Title: Finanční hospodaření městského obvodu Plzeň 7
Other Titles: Financial management of the office district Pilsen 7th.
Authors: Goeslová, Markéta
Advisor: Hejduková Pavlína, Ing. Ph.D.
Referee: Krechovská Michaela, Ing. Ph.D.
Issue Date: 2016
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/23571
Keywords: obec;příjmy;výdaje;rozpočet;finanční hospodaření
Keywords in different language: town;incomes;expenses;budget;money management
Abstract: Cílem této bakalářské práce bylo analyzovat příjmy a výdaje Městského obvodu Plzeň 7 Radčice, zhodnotit danou situaci a navrhnout opatření pro zlepšení dané situace. Práce je rozdělena na dvě části teoretickou a praktickou. Teoretická část se zabývá charakteristikou územní samosprávy a jejím financováním. Praktická část představuje Městský obvod Plzeň 7 Radčice a následně analýzu příjmů a výdajů v letech 20102014. Následně na základě získaných poznatků je zhodnocena finanční situace obvodu a navržena opatření pro zlepšení stávající situace.
Abstract in different language: The main aim of this bachelor thesis is to analyse the incomes and expenses of Town district Plzeň 7 Radčice, to evaluate the given situation and to suggest an arrangement for improvement of the situation. The thesis is divided into two parts - theoretical and practical. The theoretical part is concerned with the characteristics of the area of self-government and it's financing. The practical part introduces the Town dictrict Plzeň 7 Radčice and subsequently the analysis of incomes and expenses in years 20122014. Afterwards, based on the gained information, is evaluated the financial situation of the district and there are arranged steps for improvement of the current situation.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KFU)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP Goeslova Marketa.pdfPlný text práce2,43 MBAdobe PDFView/Open
pv Goeslova.pdfPosudek vedoucího práce832,09 kBAdobe PDFView/Open
po Goeslova.pdfPosudek oponenta práce826,03 kBAdobe PDFView/Open
po goeslova_1.pdfPrůběh obhajoby práce191,24 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/23571

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.