Title: Analýza a zhodnocení přístupů k udržitelné výkonnosti \nl{}ve vybraném podniku
Other Titles: Analysis and evaluation of approaches to the sustainable performance of the chosen company
Authors: Kuželíková, Kristýna
Advisor: Hejduková Pavlína, Ing. Ph.D.
Referee: Krechovská Michaela, Ing. Ph.D.
Issue Date: 2016
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/23572
Keywords: udržitelná výkonnost podniku;ekonomická výkonnost;sociální výkonnost;environmentální výkonnost
Keywords in different language: sustainable performance of the company;economics performance;social performance;environmental performance
Abstract: Předložená práce je zaměřena na analyzování udržitelné výkonnosti ve společnosti ZOD Mrákov, zhodnocení přístupů k této výkonnosti a navržení zlepšujících opatření, která posílí udržitelnou výkonnost zvoleného podniku. Práce se skládá z části teoretické a praktické. V teoretické části je definována udržitelná výkonnost, jejíž koncept se staví na třech základních pilířích - ekonomickém, sociálním a environmentálním. V praktické části bakalářské práce je nejprve představena společnost, která se zabývá zejména výrobou a zpracováním zemědělských produktů. Dále je hodnoceno měření a řízení udržitelné výkonnosti zvoleného podniku. V následujících kapitolách jsou provedeny analýzy klíčových indikátorů ekonomické, sociální a environmentální výkonnosti. V poslední kapitole, která shrnuje provedené analýzy, jsou také navržena zlepšující opatření pro posílení udržitelné výkonnosti ve vybraném podniku.
Abstract in different language: The thesis is focused on analysis of sustainable performance in the company ZOD Mrákov, evaluation of approaches to this performance and proposing the improving measures. The thesis includes the theoretical and practical parts. In the theoretical part is defined the sustainable performance. Its concept is based on three main pillars - economics, social and environmental. In the practical part of the thesis is first of all presented the company, which is focused on production and processing of agricultural products. Then, there is evaluated measuring and proceeding of sustainable performance of the chosen company. In following chapters are made analysis of key indicators of economics, social and environmental performance. In the last chapter, which summarizes given analysis, there are also proposed improving measures for strengthening of sustainable performance of the chosen company.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KFU)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP_Kristyna_Kuzelikova.pdfPlný text práce2,78 MBAdobe PDFView/Open
pv Kuzelikova.pdfPosudek vedoucího práce868,88 kBAdobe PDFView/Open
po Kuzelikova.pdfPosudek oponenta práce891,49 kBAdobe PDFView/Open
po kuzelikova_1.pdfPrůběh obhajoby práce191,28 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/23572

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.