Title: Sledování trendů na základě výměny elektronických dokumentů (EDI)
Other Titles: Trending based on the exchange of electronic documents (EDI)
Authors: Drda, Michal
Advisor: Gangur Mikuláš, Doc. RNDr. Ph.D.
Referee: Gladavská Lenka, Mgr. D.E.A.
Issue Date: 2016
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/23574
Keywords: edi;informační systémy;předpověď;odvolávka;trend;parser;zpracování dat
Keywords in different language: edi;information systems;prediction;call-off;trend;parser;data processing
Abstract: Práce je zaměřena na určení trendů v elektronické výměně dat a na rozboru dat, která lze využít v rámci aplikací business inteligence. V práci byla zpracována data tří nezávislých dodavatelů automobilky působící v České republice. Ke zpracování dat bylo využito programovacího jazyku Java, dotazovacího jazyku SQL a programu MS Excel.
Abstract in different language: The thesis is focused on identification of trends in electronic data interchange and analysis of data, which can be used in the business intelligence applications. There were analyzed data of three independent suppliers of the carmaker operating in the Czech Republic. There was used Java programming language, SQL and MS Excel program for analyzing the data.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KEM)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP_DRDA_K12B0424P.pdfPlný text práce1,75 MBAdobe PDFView/Open
drda oponent.pdfPosudek oponenta práce616,01 kBAdobe PDFView/Open
drda vedouci.pdfPosudek vedoucího práce642,17 kBAdobe PDFView/Open
drda obhajoba.pdfPrůběh obhajoby práce200,68 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/23574

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.