Title: Vývoj aplikací pro mobilní telefony
Other Titles: Application development for mobile phones
Authors: Polívka, Lukáš
Advisor: Gangur Mikuláš, Doc. RNDr. Ph.D.
Referee: Svoboda Milan, Ing. Mgr. Ph.D.
Issue Date: 2016
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/23578
Keywords: android;vývoj aplikací;mobilní aplikace;zkoušky;is/stag
Keywords in different language: android;application development;mobile applications;exams;is/stag
Abstract: Předložená bakalářská práce je zaměřena na návrh a implementaci mobilní aplikace pro platformu Android. Jedná se o aplikaci, která uživatelům systému IS/STAG umožňuje organizaci zkouškových termínů. V první části této práce je proveden návrh aplikace, srovnání nejrozšířenějších operačních systémů pro mobilní telefony a je vybrána vhodná platforma pro vývoj aplikace. Práce se dále zabývá popisem základních principů vývoje aplikací pro Android. V poslední části je popsána vlastní implementace aplikace a je provedeno testování použitelnosti. Výstupem práce je mobilní aplikace pro systém Android, která by měla sloužit studentům pro pohodlné zapisování na zkoušky ze svého mobilního telefonu.
Abstract in different language: This bachelor thesis focuses on design and implementation of a mobile application for the Android platform. It is an application that enables users of IS/STAG to organize their examinations. The first part of this thesis contains the design of the application, compares popular mobile operating systems and selects a suitable platform for development of this application. This thesis also describes the basic principles of application development for Android. The last part describes the actual implementation of the application and conducts usability testing. The output of this thesis is a mobile application for Android, which should serve students for comfortable registration for examinations from their mobile phone.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KEM)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP_Polivka_final.pdfPlný text práce1,36 MBAdobe PDFView/Open
polivka vedouci.pdfPosudek vedoucího práce580,77 kBAdobe PDFView/Open
polivka oponent.pdfPosudek oponenta práce544,44 kBAdobe PDFView/Open
Polivka obhajoba.pdfPrůběh obhajoby práce210,03 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/23578

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.