Název: Analýza rádiového vysílání pikosatelitů
Další názvy: Analysis of picosatellite radio transmission
Autoři: Martinec, Petr
Vedoucí práce/školitel: Veřtát, Ivo
Oponent: Linhart, Richard
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/2358
Klíčová slova: Pikosatelit;CubeSat;PilsenCUBE;energetická bilance družicového spoje
Klíčová slova v dalším jazyce: Picosatellite;CubeSat;PilsenCUBE;satellite radio link budget
Abstrakt: Cílem práce je popsat jevy ovlivňující kvalitu signálu a provést analýzu vysílání několika málo satelitů třídy CubeSat. Jako parametr popisující kvalitu přijímaného signálu je kalkulován poměr C/N0, který je vyhodnocován algoritmem ve výpočetním softwaru Matlab. Pikosatelity mají obecně neefektivní způsob vysílání s konstantní přenosovou rychlostí s několika základními modulacemi. Znalost chování C/N0 by mohla napomoct vývoji lepších adaptivních komunikačních systémů.
Abstrakt v dalším jazyce: The goals of this master thesis are to describe the effects which affect a signal quality and receive and analyze signals from a few satellite class CubeSat. A parameter describing the quality of the signal is determined by value C/N0, which is calculated in software Matlab. CubeSats have generally ineffective transmission with constant bit rate and use a few kinds of basic modulations. The knowledge of fluctuation C/N0 could help us in developing an improved adaptable communication system.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KAE)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
DP_Martinec_Petr.pdfPlný text práce5,14 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
047522_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce324,05 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
047522_oponent.pdfPosudek oponenta práce313,6 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
047522_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce138,58 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/2358

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.