Název: Návrh automatizovaného měřicího pracoviště využívající spektrální analyzátor Anritsu MS420B
Další názvy: Design of automated workplace intended for spectral analysis using analyzer Anritsu MS420B
Autoři: Opava, Jan
Vedoucí práce/školitel: Stifter, Jiří
Oponent: Voborník, Aleš
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/2359
Klíčová slova: spektrální analýza;LabView;MS420B driver;GP-IB;IEEE-488
Klíčová slova v dalším jazyce: spectral analysis;LabView;MS420B driver;GP-IB;IEEE-488
Abstrakt: Práce stručně popisuje vnitřní součásti analyzátoru Anritsu MS420B a také moderních spektrálních analyzátorů obecně. Zejména se pak tato práce zabývá tvorbou knihovny ovládacích aplikací vytvořených v prostředí LabVIEW 2011 umožňující dálkové řízení spektrálního analyzátoru Anritsu MS420B, tzv. driver pro řízení analyzátoru připojeného pomocí GP-IB sběrnice k PC. Aplikace vytvořená jako součást této práce umožňuje ověření parametrů přístroje pomocí kalibračních procedur doporučených výrobcem a zhodnotit zda je přístroj bez závady či zda jeho parametry odpovídají hodnotám uvedeným v~dokumentaci přístroje. Další aplikace vytvořená v programu LabVIEW 2011 umožňuje uživateli po propojení řídícího PC a analyzátoru provádět typizovaná měření nastavením parametrů měření v přehledném interaktivním okně a uložení naměřených dat do datových souborů pro pozdější zpracování například tabulkovým editorem MS Excel.
Abstrakt v dalším jazyce: This thesis briefly describes the inner parts of the Anritsu MS420B spectral analyzer and also those of the modern spectral analyzers in general. This thesis is mainly focused on creation of a library of control applications built in the LabVIEW 2011 environment, capable of remotely controlling the Anritsu MS420B spectral analyzer, so called driver for controlling analyzer connected using GP-IB with a PC. An application built as a part of this thesis allows to check instruments parameters using calibration procedures according to the vendors recommendations and to evaluate whether or not is the instrument malfunctioning or if its parameters are matching the values stated in the documentation provided with it. Next application built in LabVIEW 2011 allows the user to perform typical measurements after connecting the controller PC with the analyzer via GP-IB. The measurement is performed by setting measurement parameters in an easy-to-use interactive window and allows to save the measured data into various datafiles available for later use, e.g. to be edited in MS Excel.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KAE)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
zaverecna-prace.pdfPlný text práce5,55 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
047524_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce353,8 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
047524_oponent.pdfPosudek oponenta práce346 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
047524_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce114,82 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/2359

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.