Název: Optimalizace procesu rozpoznávání textu pomocí\nl{} Vision Builder
Další názvy: Optimalisation of character recognition with Vision Builder
Autoři: Havránek, Petr
Vedoucí práce/školitel: Holota, Radek
Oponent: Lesák, František
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/2362
Klíčová slova: Vision Builder;optické rozpoznávání textu;OCR;Tesseract OCR
Klíčová slova v dalším jazyce: Vision Builder;Optical character recognition;OCR;Tesseract OCR
Abstrakt: Diplomová práce je zaměřena na prozkoumání metod optického rozpoznávání textu. V diplomové práci je prostudováno rozpoznávání textu v aplikaci Vision Builder od firmy National Instruments a je do něj implementována další metoda pro rozpoznávání textu z obrazu.
Abstrakt v dalším jazyce: The thesis is focused on the exploring of the optical character recognition. In the thesis there is studied the optical character recognition in the Vision Builder from The National Instrumensts Company. There is also implemented another method of the optical character recognition to the Vision Builder.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KAE)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
DP_Havranek.pdfPlný text práce1,64 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
047527_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce333,96 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
047527_oponent.pdfPosudek oponenta práce549,18 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
047527_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce188,48 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/2362

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.