Title: Dynamické směrování v overlay síti
Other Titles: Dynamic routing in overlay network
Authors: Kvídera, Lukáš
Advisor: Skupa Jindřich, Ing.
Referee: Pešička Ladislav, Ing.
Issue Date: 2016
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/23657
Keywords: předpověď;arima;nnetar;qos;směrování;překryvná síť
Keywords in different language: overlay;prediction;forecast;routing;arima;nnetar;qos
Abstract: Hlavním cílem této diplomové práce je návrh a implementace překryvné sítě využívající predikci stavu linek. V teoretické části jsou podrobněji popsány stávající směrovací algoritmy a implementace překryvných sítí. Praktická část je zaměřena na měření vlivu predikce na kvalitu spojení.
Abstract in different language: The main goal of this master thesis is implementation of an overlay network. Theoretical part discusses existing routing algorithms and overlay networks. Practical part si focused on measurement of prediction's impact to Quality of Service.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KIV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
dokumentace.pdfPlný text práce1,11 MBAdobe PDFView/Open
A14N0101Phodnoceni-ved.PDFPosudek vedoucího práce422,61 kBAdobe PDFView/Open
A14N0101Pposudek-op.PDFPosudek oponenta práce596,08 kBAdobe PDFView/Open
A14N0101Pobhajoba.PDFPrůběh obhajoby práce220,34 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/23657

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.