Název: Měřicí pracoviště pro testování FV článků metodou LBIC
Další názvy: Workplace for PV panels measurements using LBIC method
Autoři: Klečka, Michal
Vedoucí práce/školitel: Bělík, Milan
Oponent: Martínek, Zbyněk
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/2366
Klíčová slova: fotovoltaický článek;fotovoltaický jev;fotoelektrický jev;fotoemise;fotovodivost;plotter;metoda LBIC
Klíčová slova v dalším jazyce: Photovoltaic cell;photovoltaic effect;photoelectric effect;photoemission;photoconductivity;plotter;method LBIC
Abstrakt: Tato diplomová práce se zabývá problematikou fotovoltaických článků, konkrétně jejich základním popisem. V úvodu jsou sepsány důležité procesy a děje, které jsou součástí přeměny slunečního energie na energii elektrickou. Dále jsou rozebrány důležité vlastnosti a parametry fotovoltaických článků. Ve druhé části této práce jsou vysvětleny možné defekty fotovoltaických článků a také metody testování. Následuje návrh měřícího pracoviště pro testování fotovoltaických článků metodou LBIC.
Abstrakt v dalším jazyce: This thesis deals with the problematics of photovoltaic cells, concretely with their fundamental description. The introduction describes the important processes and phenomena which are a part of the sun energy transformation into the electrical energy. Additionally, important properties and parameters of photovoltaic cells are discussed. In the second part are explained possible defects of photovoltaic cells and also the methods for testing them. This is followed by the design of the workplace intended for testing photovoltaic cells using the metod LBIC.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce (KAE) / Theses (DAE)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
diplomova prace final.pdfPlný text práce1,59 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
047987_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce298,91 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
047987_oponent.pdfPosudek oponenta práce365,32 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
047987_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce127,87 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/2366

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.