Title: Webové rozhraní pro administraci programu Puppet
Other Titles: Web interface for Puppet administration
Authors: Štengl, Václav
Advisor: Bolcková Michaela, Mgr.
Referee: Matějka Luboš, Ing.
Issue Date: 2016
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/23680
Keywords: puppet;konfigurační management;administrace;puppet enterprise;puppet explorer;foreman
Keywords in different language: puppet;configuration management;puppet administration;puppet enterprise;puppet explorer;foreman
Abstract: Hlavním cílem této práce je vytvoření webového rozhraní pro správu nástroje Puppet. Komunitní verze Puppetu totiž neobsahuje grafické rozhraní, které by umožňovalo správu nástroje a zobrazení stavu serverů a infrastruktury. Teoretická část práce představuje vybrané nástroje konfiguračního managementu a jejich principy. Konkrétně se jedná o nástroje CFEngine, Puppet, Chef a Ansible. Detailně je popsán zejména nástroj Puppet, který je pro tuto práci podstatný. V praktické části jsou definovány požadavky na administrační rozhraní. Tyto požadavky jsou podrobně analyzovány a dle výsledků analýzy je navrhnuta a implementována webová aplikace. Výsledná aplikace je srovnána s nástroji Puppet Enterprise Console, Foreman a Puppet Explorer.
Abstract in different language: The main goal of this diploma thesis is implementation of a web interface for administration of Puppet tool. The community edition of Puppet is missing graphical user interface, which would allow some administration tools and the identification of the servers and infrastructures status. The theoretical part of the thesis introduces selected resources of configuration management and its principles, mainly CFEngine, Puppet, Chef and Ansible. The detailed description is for Puppet that is crucial for this diploma thesis. The practical part introduces the definitions of requirements for administrative interface. Those requirements are deeply analyzed and results are used as a base for the implementation of the web application. The resulting application is then compared to the tools Puppet Enterprise Console, Foreman and Puppet Explorer.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KIV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
diplomova_prace_A13N0132P.pdfPlný text práce1,38 MBAdobe PDFView/Open
A13N0132Phodnoceni-ved.PDFPosudek vedoucího práce265,17 kBAdobe PDFView/Open
A13N0132Pposudek-op.PDFPosudek oponenta práce994,35 kBAdobe PDFView/Open
A13N0132Pobhajoba.PDFPrůběh obhajoby práce201,73 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/23680

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.