Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorLipka Richard, Ing. Ph.D.
dc.contributor.authorŽáček, Jakub
dc.contributor.refereePotužák Tomáš, Ing. Ph.D.
dc.date.accepted2016-9-6
dc.date.accessioned2017-02-21T08:28:06Z-
dc.date.available2015-9-1
dc.date.available2017-02-21T08:28:06Z-
dc.date.issued2016
dc.date.submitted2016-6-23
dc.identifier66808
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/23683
dc.description.abstractTato diplomová práce se zabývá způsoby a problematikou vizualizace velkých grafů. Dále zde naleznete stručný přehled několika aplikací určených pro vizualizaci grafů. V praktické části této diplomové práce se nachází implementace aplikace sloužící k demonstraci pěti různých metod vizualizace velkých grafů (výchozí, manuální, skrývání vrcholů, shlukování vrcholů a změny velikosti vrcholů) a její testování nezávislými testery. Vybraná metoda pak byla aplikována v projektu Vizualizace přenosové sítě vyvíjeného zaměstnanci a studenty Katedry informatiky a výpočetní techniky Západočeské univerzity v Plzni.cs
dc.format65 s.cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectvizualizace grafůcs
dc.subjectvizualizace velkých grafůcs
dc.subjectvizualizace přenosové sítěcs
dc.subjectgrafycs
dc.subjectvizualizacecs
dc.titleZobrazování detailů pro velké grafycs
dc.title.alternativeBig graphs zoomingen
dc.typediplomová prácecs
dc.thesis.degree-nameIng.cs
dc.thesis.degree-levelNavazujícícs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta aplikovaných vědcs
dc.thesis.degree-programInženýrská informatikacs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccessen
dc.description.abstract-translatedThis diploma thesis deals with methods and problems of visualisation of large graphs. You can also find here brief overview of some applications for large graph visualisation. Practical part of this thesis contains implementation of application, which demonstrates five different methods of large graph visualisation (default, manual, node hiding, node clustering and node zooming) and its testing by independent testers. Chosen method was then implemented into Visualisation of power network Project developed by employees and students of Department of Computer Science and Engineering, University of West Bohemia.en
dc.subject.translatedgraph visualisationen
dc.subject.translatedlarge graph visualisationen
dc.subject.translatedvisualisation of power networken
dc.subject.translatedgraphsen
dc.subject.translatedvisualisationen
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KIV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Zacek_Diplomova_Prace.pdfPlný text práce9,56 MBAdobe PDFView/Open
A14N0152Pposudek-op.PDFPosudek oponenta práce655,07 kBAdobe PDFView/Open
A14N0152Phodnoceni-ved.PDFPosudek vedoucího práce388,61 kBAdobe PDFView/Open
A14N0152Pobhajoba.PDFPrůběh obhajoby práce216,28 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/23683

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.