Title: Android pro handicapované
Other Titles: Android for disabled users
Authors: Tuháček, Štěpán
Advisor: Pešička Ladislav, Ing.
Referee: Lipka Richard, Ing. Ph.D.
Issue Date: 2016
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/23690
Keywords: android;postižení;handicap
Keywords in different language: android;handicap;people with disabilities
Abstract: Práce se zabývá vývojem aplikace pro osoby se zdravotním postižením. V první části je uvedena analýza sestávající z kategorizace jednotlivých postižení, ke kterým je přiřazeno několik již dostupných aplikací. Dále byly stanoveny hlavní funkcionality a cíle práce. Následně je nastíněna implementace aplikací a jsou popsány třídy a jejich metody. V části testování jsou popsány problémy, které se během této fáze vyskytly. V závěru práce jsou zmíněna možná rozšíření aplikace.
Abstract in different language: The main purpose of this thesis is development of an application for people with disabilities. The first part consists of an analysis, where the individual disabilities are divided. The main functionalities of the application have been determined. In the following part there is described implementation and the classes and their methods are defined. In the testing section there are clarified the main problems, which ocurred while the application was tested. The conclusion consists of description of the results and some of the possible improvements are mentioned.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KIV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP_tuhacek.pdfPlný text práce1,93 MBAdobe PDFView/Open
A14N0090Pposudek-op.PDFPosudek oponenta práce956,1 kBAdobe PDFView/Open
A14N0090Phodnoceni-ved.PDFPosudek vedoucího práce601,51 kBAdobe PDFView/Open
A14N0090Pobhajoba.PDFPrůběh obhajoby práce204,13 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/23690

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.