Title: Mobilní správa Windows serveru v prostředí KIV
Other Titles: Mobile administration system for Windows server in KIV environment
Authors: Váchal, Libor
Advisor: Pešička Ladislav, Ing.
Referee: Kratochvíl Michal, Ing.
Issue Date: 2016
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/23691
Keywords: powershell;android;windows server;správa
Keywords in different language: powershell;android;windows server;management
Abstract: Tato práce se zaměřuje na problematiku správy operačního systému Windows Server pomocí PowerShellu s využitím mobilní aplikace pro systém Android. Nejdříve jsou prozkoumány možnosti PowerShellu, dále vybrány činnosti vhodné pro správu. Následně je navržen systém, který je implementován a nakonec je ověřena jeho funkcionalita.
Abstract in different language: This thesis is focused on management of Windows Server operating system with PowerShell using mobile applications for Android. First, PowerShell technology is explored, then activities suited to management are selected. Afterwards, a system is designed and implemented and finally checked for functionality.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KIV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
diplomova_prace.pdfPlný text práce2,52 MBAdobe PDFView/Open
A14N0092Phodnoceni-ved.PDFPosudek vedoucího práce653,65 kBAdobe PDFView/Open
A14N0092Pposudek-op.PDFPosudek oponenta práce405,32 kBAdobe PDFView/Open
A14N0092Pobhajoba.PDFPrůběh obhajoby práce205,86 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/23691

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.