Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorEkštein Kamil, Ing. Ph.D.
dc.contributor.authorŠtollová, Kateřina
dc.contributor.refereeMautner Pavel, Ing. Ph.D.
dc.date.accepted2016-6-13
dc.date.accessioned2017-02-21T08:28:12Z-
dc.date.available2015-9-1
dc.date.available2017-02-21T08:28:12Z-
dc.date.issued2016
dc.date.submitted2016-5-12
dc.identifier68336
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/23696
dc.description.abstractÚčelem této práce bylo navrhnout a implementovat algoritmus pro automatické klasifikování hudebních žánrů nahrávek ve formátu MP3. Takto určený žánr může být později použit k automatickému nastavení ekvalizéru, protože pro většinu hudebních žánrů je potřeba ekvalizér nastavit jiným způsobem. Toto nastavení se liší zejména podle použitých hudebních nástrojů a stylu hry. Proto se klasifikace zaměřuje hlavně na použité nástroje, které se projevují ve spektrální charakteristice zvukového signálu.cs
dc.format53 s., vi s.cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectzpracování digitálního signálucs
dc.subjectstrojové učenícs
dc.subjectautomatická klasifikace hudebních žánrůcs
dc.titleRozpoznávání hudebních žánrůcs
dc.title.alternativeRecognition of Musical Genresen
dc.typediplomová prácecs
dc.thesis.degree-nameIng.cs
dc.thesis.degree-levelNavazujícícs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta aplikovaných vědcs
dc.thesis.degree-programInženýrská informatikacs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccessen
dc.description.abstract-translatedThe goal of this thesis was to design and implement an algorithm for automatic classification of musical genres of the digital audio recordings stored in MP3 format. The recognized genre can be later used to automatically adjust an equalizer of an audio chain. The reason to do so is that the equalizer requires different settings for different music pieces. This setting mainly differs according to the used instruments and styles in the recording. Therefore, the classification focuses on the used instruments that manifest themself in the spectral characteristics of the analysed audio signal.en
dc.subject.translateddigital signal processingen
dc.subject.translatedmachine learningen
dc.subject.translatedautomatic music genre classificationen
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KIV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Stollova_DP_2016.pdfPlný text práce1,07 MBAdobe PDFView/Open
A13N0134Phodnoceni-ved.PDFPosudek vedoucího práce798,27 kBAdobe PDFView/Open
A13N0134Pposudek-op.PDFPosudek oponenta práce795,26 kBAdobe PDFView/Open
A13N0134Pobhajoba.PDFPrůběh obhajoby práce199,66 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/23696

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.