Title: Strojové zpracování dat z insolvenčního rejstříku
Other Titles: Automated processing for insolvency register data
Authors: Kubeš, Jiří
Advisor: Valdman Jan, Ing. Ph.D.
Referee: Brada Přemysl, Doc. Ing. MSc. PhD.
Issue Date: 2016
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/23699
Keywords: insolvenční rejstřík;automatické zpracování;webová služba;isir;e-government
Keywords in different language: insolvency register;automatic data processing;web services;e-government
Abstract: Tématem této práce je návrh a implementace řešení, které čerpá data z webové služby poskytované provozovatelem Informačního systému insolvenční rejstřík a tato data transformuje do podoby databáze. Tato databáze může dále sloužit jako zdroj informací pro další informační systémy, například účetní nebo spisové, a to za výrazně jednodušších podmínek, než právě zdrojová webová služba. V analytické části této práce je rozebrána problematika elektronizace státní správy šířeji než jen z pohledu Informačního systému insolvenční rejstřík. Práce se zabývá přístupem státní správy k tomuto problému, pojmem e-government, a kriticky hodnotí jednotlivé projekty, které v minulosti byly na tomto poli realizovány.
Abstract in different language: The primary object of this thesis is analyse, design and implement solution for reading data from insolvency register's web service. This data should be transformed into relational (SQL) database, that serves as a source of information for other systems, e.g. accountings, and provide them more comfortable access to data than source web service does. Analytical part of this thesis is concerned with computerization of government in general. It is focused on e-government in Czech Republic, its concept and realizations and critically evaluate them.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KIV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
A14N0009P.pdfPlný text práce2,83 MBAdobe PDFView/Open
A14N0009Pposudek-op.PDFPosudek oponenta práce514,79 kBAdobe PDFView/Open
A14N0009Phodnoceni-ved.PDFPosudek vedoucího práce323,07 kBAdobe PDFView/Open
A14N0009Pobhajoba.PDFPrůběh obhajoby práce214,59 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/23699

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.