Název: Vliv zástavby reproduktoru na vibrace dveří automobilu
Další názvy: The influence of speaker construction to car door vibration
Autoři: Daněk, Ondřej
Vedoucí práce/školitel: Tureček, Oldřich
Oponent: Hrubý, Jan
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/2370
Klíčová slova: Vibrace dveří;reproduktor;celkové harmonické zkreslení;modulační zkreslení;Pulse
Klíčová slova v dalším jazyce: Vibration of the door;speaker;total harmonic distortion;modulation distortion;Pulse
Abstrakt: Tato diplomová práce se zabývá nestandardním způsobem určení rezonančních frekvencí dveří automobilu bez použití speciálních metod měření vibrací. Je zde využíváno sledování parametrů reproduktorů, které jsou používány při ozvučení automobilu. Metoda využívá buzení vibrací z reproduktoru vestavěného ve dveřích, jde proto o rychlé a efektivní zjištění problematických frekvencí tohoto mechanického systému. Funkčnost metody byla ověřena na konkrétních dveřích osobního automobilu.
Abstrakt v dalším jazyce: The master theses presents non-standard way to determine resonant frequencies of the car door without using special methods for measuring vibrations. There are used monitoring of speaker parameters, which are normally defined for measuring car sound system. This method is excited by built-in speaker, it is therefore a fast and efficient detection of these problematic frequencies. The functionality of the method was tested on specific car door.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KAE)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Ondrej Danek_Diplomova prace.pdfPlný text práce2,35 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
048062_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce347,61 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
048062_oponent.pdfPosudek oponenta práce363,04 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
048062_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce125,66 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/2370

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.