Title: Numerické simulace proudění mělkých vod
Other Titles: Numerical Simulations of the Shallow Water Flow
Authors: Fišer, Martin
Advisor: Vimmr, Jan
Issue Date: 2016
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: disertační práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/23719
Keywords: saint-venantovy rovnice;tření o dno;vyvážený zdrojový člen dna;hll schéma;metoda konečných objemů;nespojitá galerkinova metoda;limitovací proces;umělá viskozita;minmod limiter;lineární rekonstrukce;časová integrace;nestrukturované sítě
Keywords in different language: bed slope source term;bed friction term;c-property condition;hll scheme;finite volume method;discontinuous galerkin method;limiting process;artificial viscosity;minmod lim- iter;linear reconstruction;roe solver of riemann problem;saint-venant equations;time integration;unstructured mesh
Abstract: Tato práce pojednává o numerickém řešení matematického modelu mělkých vod s uvažováním zdrojového členu od nerovnosti dna a zdrojového členu tření o dno. Práci uvádí popis matematického modelu proudění mělkých vod a okrajových podmínek. Matematický model je řešen metodou konečných objemů a nespojitou Galerkinovou metodou. Výpočetní oblast byla diskretizována za pomoci nestrukturovných sítí. Numerický tok je simulován pomocí HLL a Roe schématu. V závěru práce je validován numerický řešič, který byl vyvinut na základě poznatků zde shrnutých. Speciální pozornost je věnována schématům, která mají vyvážený numerickým tok a zdrojový člen dna, dále pak schématům s vyšším řádem přesnosti a simulacím na rozhraní zatopené a nezatopené oblasti. Hlavní přínos práce je v nové metodě výpočtu zdrojového členu dna na rozhraní zatopené a nezatopené oblasti v rámci metody konečných objemů a nového limitovacího procesu applikovatelného v rámci nespojité galerkinovy metody.
Abstract in different language: This work describes the numerical solution of the mathematical model of the Shallow Water Equations. As the source terms the bed slope source term and the bed friction term are included. At the beginning the mathematical model and the boundary conditions are described. Mathematical model is solved by the finite volume and discontinuous Galerkin method. Unstructured mesh was used for the discretization of the computational area. The numerical flux is solved by the HLL and Roe approximative Riemann solver. Validation of described methods is at the end of this thesis. This work is focused on the schemes providing 'C-property' condition, higher order of accuracy and schemes which can cope with wet/dry interface. The work brings novel scheme for computing wet/dry interface within finite volume method and novel limiting process used for limiting of discontinuous Galerkin method.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Disertační práce / Dissertations (KME)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
dizertace.pdfPlný text práce4,86 MBAdobe PDFView/Open
posudky-odp-fiser.pdfPosudek oponenta práce2,48 MBAdobe PDFView/Open
protokol-odp-fiser.pdfPrůběh obhajoby práce910,23 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/23719

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.