Název: Využití pokročilých počítačových simulací pro analýzu obvodů v železniční zabezpečovací technice
Další názvy: Use of advanced simulations for electrical circuits in railway signalling devices
Autoři: Mazour, Petr
Vedoucí práce/školitel: Konečný, Ivan
Oponent: Stifter, Jiří
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/2372
Klíčová slova: PSPICE;ICAP/4;kompatibilita programů SPICE;časově proměnné L a C;kapacitní dekodér;poruchové stavy součástek.
Klíčová slova v dalším jazyce: PSPICE;ICAP/4;compatibility of SPICE programs;time-varying L and C;capacity decoder;safety analysis of parts.
Abstrakt: Diplomová práce se zabývá strukturou NETLISTU a kompatibilitou programů PSPICE a ICAP/4, a úpravou v textovém editoru programu ICAP/4. V práci je ukázán rozbor bezpečnosti poruchových stavů v železniční zabezpečovací technice.
Abstrakt v dalším jazyce: This thesis is focused on structure of the NETLIST and a compatibility of the PSPICE and ICAP/4 programs, and possible transfer it into a text editor ICAP/4 program. In the topic is shown safety analysis of faults in railway signaling.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KAE)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
DP_Petr_Mazour.pdfPlný text práce1,07 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
048064_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce300,72 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
048064_oponent.pdfPosudek oponenta práce546,8 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
048064_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce128,43 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/2372

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.