Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorNovák Michal, Ing.
dc.contributor.authorSlívová, Jana
dc.contributor.refereeVejvara Luděk, Ing. Ph.D.
dc.date.accepted2016-8-29
dc.date.accessioned2017-02-21T08:29:05Z-
dc.date.available2015-11-20
dc.date.available2017-02-21T08:29:05Z-
dc.date.issued2016
dc.date.submitted2016-7-29
dc.identifier63854
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/23724
dc.description.abstractBakalářská práce se zaměřuje na návrh a zpracování zjednodušené projektové dokumentace na úrovní projektové dokumentace určené pro stavební povolení v praxi pro objekt Welness centrum v Chomutově dle vyhlášky č. 62/20013 Sb., kterou se mění vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb. Cílem této bakalářské práce je návrh objektu zejména po stránce dispoziční, hmotové, stavebnětechnické a konstrukční. V práci je statické posouzení vybraných prvků konstrukce a tepelné posouzení konstrukcí. Posouzení a navrhnutí konstrukcí byly provedeny dle platných norem ČSN. Výkresy byly zpracovány v programu AutoCAD 2014 studentské verze. Výpočty byly provedeny ručně a s pomocí programů Fin FC 2D, CLT Engineer a Microsoft office.cs
dc.format174 s.cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.relation.isreferencedbyhttps://portal.zcu.cz/StagPortletsJSR168/CleanUrl?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=63854-
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectwelness centrumcs
dc.subjectskeletová konstrukce s vyzdívkoucs
dc.subjectclt panelycs
dc.titleNávrh a zpracování projektové dokumentace na objekt WELLNESS CENTRUMcs
dc.typebakalářská prácecs
dc.thesis.degree-nameBc.cs
dc.thesis.degree-levelBakalářskýcs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta aplikovaných vědcs
dc.thesis.degree-programStavební inženýrstvícs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccessen
dc.description.abstract-translatedBachelor thesis focuses on the design and simplified processing of project documentation on the same level as project documentation for building permits in practice. The target object is Wellness Center in Chomutov, according to Decree no. 62/20013 Coll., Amending Decree no. 499/2006 Coll. construction documentation. The target is object Wellness Center in Chomutov, according to Decree no. 62/20013 Coll., Amending Decree no. 499/2006 Coll. construction documentation. The aim of this work is design the building with focusing on disposition, mass, constructional and technical design. The work is a static analysis of selected elements of the structure and thermal assessment structures. Design and assessment structures were made according "CSN" (Czech technical standard). The drawings were processed in "AutoCAD 2014 student version". Calculations were performed manually with supported functions of programs "Fin FC 2D; CLT Engineer" and "Microsoft Office".en
dc.subject.translatedwellness centeren
dc.subject.translatedskeletal structure with brickworken
dc.subject.translatedclt panels.en
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KME)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska_prace_Jana_Slivova_A11B0254P.pdfPlný text práce16,48 MBAdobe PDFView/Open
Slivova_oponent.pdfPosudek oponenta práce358,1 kBAdobe PDFView/Open
Slivova_prubeh.pdfPrůběh obhajoby práce188,21 kBAdobe PDFView/Open
Slivova_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce390,82 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/23724

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.