Title: Návrh objektu a zpracování projektové dokumentace na bytový vícepodlažní dům s terasami
Authors: Šmídek, David
Advisor: Vejvara Luděk, Ing. Ph.D.
Referee: Novák Tomáš, Ing.
Issue Date: 2016
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/23726
Keywords: terasový bytový dům;projektová dokumentace;stavební povolení;porotherm
Keywords in different language: terraced apartment building;project documentation;building permit;porotherm
Abstract: Tato bakalářská práce obsahuje návrh a zpracování projektové dokumentace pro stavební povolení objektu: Terasový bytový dům. Práce byla navrhována dle platných vyhlášek. Budova je navržena z keramických cihelných bloků. Nosný systém je příčný stěnový. Budova má tvar písmene L a je pětipodlažní s vegetační střechou a podzemním podlažím. Bakalářská práce také obsahuje statické výpočty a tepelné posouzení. Výkresy byly zpracovány v programu AUTOCAD 2014. Statické výpočty byly provedeny v programu FIN 2D a GEO 5. Textová část byla napsána v programu Microsoft WORD 2010.
Abstract in different language: This bachelor thesis contains drawings and elaborations of project documentation for building permit of object: Terraced apartment building. Thesis was designed according to valid regulations. Building is designed from clay bricks. The main supporting system is transverse wall system. Building has L letter shape and is 5 storeys height with green roof and one ground floor. The bachelor thesis also contains static calculations and thermal assessment. The drawing part was created in program AUTOCAD 2014. Static calculations were calculated in program FIN 2D and GEO 5. Text has been written in Microsoft WORD 2010.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KME)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP 2016 - SMIDEK.pdfPlný text práce24,41 MBAdobe PDFView/Open
Smidek_oponent.pdfPosudek oponenta práce618,53 kBAdobe PDFView/Open
Smidek_prubeh.pdfPrůběh obhajoby práce147,8 kBAdobe PDFView/Open
Smidek_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce505,2 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/23726

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.