Title: Virtuální svalově-kosterní model ruky
Authors: Boušková, Veronika
Advisor: Havelková Linda, Ing. Ph.D.
Referee: Hynčík Luděk, Doc. Ing. Ph.D.
Issue Date: 2016
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/23727
Keywords: svalově-kosterní modelování;model ruky;kinetostatika;vázaný mechanický systém;svalová síla;reálný pohyb
Keywords in different language: musculoskeletal modeling;hand model;inverse dynamics;interconnect mechanical system;muscle force;real motion
Abstract: Předkládaná bakalářská práce je zaměřena na virtuání svalově-kosterní model ruky v programu Anybody Modeling System. Hlavním úkolem této práce bylo vytvoření modelu levé ruky s reálným rozložením hmoty a reálnými tvary i rozměry kostí s využitím dat z měření VHP (The Visible Human Project). Model dále obsahuje hlavní svaly, kde místa jejich úponů vycházejí z reálné anatomie. Simulace 3D pohybu modelu v gravitačním poli byla popsána pomocí pohybových rovnic vázaného mechanického systému. Pohybové rovnice jsou sestaveny pomocí metody uvolňování, díky které je možné vyřešit úlohu kinetostatiky. Modelování a následná simulace byla vytvořena díky softwarům Slicer, Hypermesh a Anybody Modeling System (AMS). Simulace vychází z reálných pohybů při práci s počítačem, které byly naměřeny pomocí systému Vicon. Správnost modelu byla ověřena porovnáním výsledných grafů svalových sil s grafy jiné odborné publikace.
Abstract in different language: The aim of this bachelor thesis is to create a virtual musculoskeletal model of left hand built in program Anybody Modeling System (AMS) and corresponding with correct anatomy and physiology. This model is based on real mass distribution of bones, on muscles and real shapes and sizes of bones obtained from measurements of The Visible Human Project (VHP). The model contains main muscles, where places of their insertions are based on real anatomy. A simulation of 3D motion of this model in gravity was defined by equations of motion to solve inverse dynamics. The modelling and the simulation were created using softwares such as Slicer, Hypermesh and AMS. The simulation reconstructs the real motion data measured by Vicon system during a work with computer. Resulting muscle forces calculated by presented model were compared with a literature. The validation was successful.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KME)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP Veronika Bouskova 2016.pdfPlný text práce3,42 MBAdobe PDFView/Open
Bouskova_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce359,06 kBAdobe PDFView/Open
Bouskova_oponent.pdfPosudek oponenta práce439,61 kBAdobe PDFView/Open
Bouskova_prubeh.pdfPrůběh obhajoby práce270,97 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/23727

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.