Název: Zařízení pro vysílání zpráv na sběrnici CAN
Další názvy: Device for transmitting messages on CANbus
Autoři: Hrdlička, Jakub
Vedoucí práce/školitel: Kubík, Michal
Oponent: Chládek, Svatoslav
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/2373
Klíčová slova: Sběrnice CAN;CAN transceiver;vysílání a příjem dat na sběrnici CAN;řadič CAN;řadič LIN;32-bitové mikrokontroléry ARM.
Klíčová slova v dalším jazyce: CAN bus;CAN transceiver;transmit and receive data on the CAN bus;CAN controller;LIN controller;32-bit ARM microcontrollers.
Abstrakt: Předkládaná diplomová práce je zaměřena na vysílání zpráv na sběrnici CAN. Zařízení bude zprávy měnit v závislosti vnějších digitálních vstupů. Logika změny dat bude ovládána prostřednictvím PC připojeného přes USB port.
Abstrakt v dalším jazyce: The present work is aimed on broadcast messages on the CAN bus. The device will change these messages depending on external digital inputs. Variation of the data will be controlled trough a PC connected via USB port.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce (KAE) / Theses (DAE)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
CANtronII_Jakub Hrdlicka.pdfPlný text práce4,32 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
048065_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce371,38 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
048065_oponent.pdfPosudek oponenta práce358,73 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
048065_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce133,69 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/2373

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.