Title: Ostrovní dům částečně zapuštěný do terénu
Other Titles: Energy self-sufficient house partially sunk beneath the ground
Authors: Fleišerová, Hana
Advisor: Pašek Jan, Doc. Ing. Ph.D.
Referee: Stránský Jakub, Ing.
Issue Date: 2016
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/23730
Keywords: vírová turbína;malá vodní elektrárna (mve);jednosměrně pnutá deska;stěnový nosník;schodišťová deska;tepelná ochrana budovy;bilance elektrické energie;finanční návratnost;projektová dokumentace ke stavebnímu povolení
Keywords in different language: swirl turbine;small hydropower plant;uni-tension slab;wall beams;stair board;thermal protection of construction;electricity balances;financial returns;the project documentation for construction permit.
Abstract: Cílem práce je návrh energeticky úsporného rodinného objektu s využitím obnovitelných zdrojů energií z vody a slunce či jinak šetrných zdrojů. Spolu s návrhem byl spočten energetický potenciál lokality. Jelikož jde o oblast s velmi nízkým spádem, byla zvolena technologie vírové turbíny v násoskovém uspořádání. Práce se také zabývá tepelnou ochranou budovy, energetickou bilancí spotřeby elektrické energie i zhodnocením jednotlivých variant zdrojů, které jsou uvažovány pro elektrickou energii, vytápění i ohřev vody. Součástí je výpočet výztuže jednosměrně pnuté desky, stěnového nosníku a schodišťové desky.
Abstract in different language: This thesis deals with the design of energy-efficient detached house using renewable energy sources, such as solar and water, along with computed energy potential of the location. Moreover, the option of multi-unit layout is discussed. Because of the low-head profile of given location, the technology of swirl turbine in siphon configuration was chosen. In addition, this study contains an option for the thermal protection of the building, the balance of electric energy consumption and evaluates various resources for heating, electricity and water heating. Calculations for reinforcement uni-stressed slab, wall beams and stairs are also provided.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KME)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
All_BP_A12B0340P.pdfPlný text práce39,97 MBAdobe PDFView/Open
Fleiserova_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce375,77 kBAdobe PDFView/Open
Fleiserova_oponent.pdfPosudek oponenta práce721,27 kBAdobe PDFView/Open
Fleiserova_prubeh.pdfPrůběh obhajoby práce203,02 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/23730

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.