Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorKesl Petr, Ing.
dc.contributor.authorHlaváč, Ladislav
dc.contributor.refereeBoháč František, Ing.
dc.date.accepted2016-6-28
dc.date.accessioned2017-02-21T08:29:27Z-
dc.date.available2015-11-20
dc.date.available2017-02-21T08:29:27Z-
dc.date.issued2016
dc.date.submitted2016-5-31
dc.identifier69344
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/23737
dc.description.abstractCílem této práce je návrh, posouzení ocelové haly se zděnou administrativní budovou a vytvoření dokumentace pro stavební povolení. Posouzení ocelové konstrukce je provedeno v souladu s platnými normami ČSN EN. Práce obsahuje vlastní analytický výpočet ocelové konstrukce haly na základě zjištěných vnitřních sil, deformací a reakcí pomocí programu IDA NEXIS.cs
dc.format64 s.cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectocelová konstrukcecs
dc.subjecthala do těžkého průmyslucs
dc.subjectadministrativní budovacs
dc.subjectdokumentace pro stavební povolenícs
dc.subjectzatížení objektucs
dc.subjectstatický výpočetcs
dc.titleProjekt - Hala do těžkého průmyslu s jeřábemcs
dc.typebakalářská prácecs
dc.thesis.degree-nameBc.cs
dc.thesis.degree-levelBakalářskýcs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta aplikovaných vědcs
dc.thesis.degree-programStavební inženýrstvícs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccessen
dc.description.abstract-translatedThe goal of this bachelor thesis is to design a steel hall and brick office building, make a static assessment of both and create a documentation for building permit. The static assessment of steel hall is carried out in accordance with ČSN EN standard. The bachelor thesis contains own analytical calculation of steel hall based on determined inner forces, deformations and reactions by software IDA NEXIS.en
dc.subject.translatedsteel constructionen
dc.subject.translatedhall in heavy industryen
dc.subject.translatedadministrative buildingen
dc.subject.translateddocumentation for construction permitionen
dc.subject.translatedload analysisen
dc.subject.translatedstatic calculationen
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KME)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP_Ladislav_Hlavac.pdfPlný text práce37,48 MBAdobe PDFView/Open
Hlavac_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce354,9 kBAdobe PDFView/Open
Hlavac_oponent.pdfPosudek oponenta práce359,28 kBAdobe PDFView/Open
Hlavac_prubeh.pdfPrůběh obhajoby práce138,81 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/23737

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.