Title: Návrh trojlodní haly s jeřábem o nosnosti 8t.
Authors: Polesný, Jaroslav
Advisor: Kesl Petr, Ing.
Referee: Boháč František, Ing.
Issue Date: 2016
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/23740
Keywords: ocelová konstrukce;rámová konstrukce;výrobní hala;dokumentace pro stavební povolení;statický výpočet;zatížení objektu;vnitřní síly;deformace;vetknutí;kloub
Keywords in different language: steel construction;frame construction;production hall;documentation for building permit;static assessment;load of object;internal forces;deformation;restraint;juncture
Abstract: Předmětem této bakalářské práce je návrh a statické posouzení objektu trojlodní haly s jeřábem o nosnosti 8 tun včetně vypracování příslušné dokumentace pro stavební povolení. Statické posouzení ocelové nosné konstrukce je provedeno v souladu s příslušnými normami ČSN EN v aktuálním platném znění včetně veškerých částí a příloh. Pro výpočet vnitřních sil, deformací a reakcí posuzované ocelové konstrukce byl použit program "IDA NEXIS", určený pro výpočet výše uvedených veličin metodou konečných prvků a samotné posouzení ocelových konstrukcí, včetně kotvení, montážních spojů a základových konstrukcí bylo provedeno pomocí tabulkového kalkulátoru "EXCEL". Výkresová dokumentace pro stavební povolení byla vypracována v souladu s příslušnými normami v aktuálním platném znění včetně veškerých částí a příloh za pomocí programu AutoCAD 2013.
Abstract in different language: The main subject of this bachelor´s thesis is design and static assessment of object aisled hall with a crane of lifting capacity 8t. Static assessment of steel construction was done in accordance with relevant standards ČSN EN amended to date, including all parts and annexes. For calculation internal forces, deformations and reaction of these steel construction was used program "IDA NEXIS" which used to calculate the above variables by finite element method and static assessment of these steel construction including anchoring, mounting connections and concrete foundations was done by table caculator "EXCEL". Drawing for building permit was done by program AutoCAD 2013 in accordance with relevant standards EN amended to date, including all parts and annexes.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KME)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP_Navrh_trojlodni_haly_s_jerabem_o_nosnosti_8t_Jaroslav_Polesny.pdfPlný text práce95,29 MBAdobe PDFView/Open
Polesny_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce354 kBAdobe PDFView/Open
Polesny_oponent.pdfPosudek oponenta práce351,3 kBAdobe PDFView/Open
Polesny_prubeh.pdfPrůběh obhajoby práce146,93 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/23740

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.