Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorKesl Petr, Ing.
dc.contributor.authorTauchenová, Lenka
dc.contributor.refereeBoháč František, Ing.
dc.date.accepted2016-6-27
dc.date.accessioned2017-02-21T08:29:32Z-
dc.date.available2015-11-20
dc.date.available2017-02-21T08:29:32Z-
dc.date.issued2016
dc.date.submitted2016-5-31
dc.identifier69352
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/23742
dc.description.abstractBakalářská práce se zabývá návrhem a vypracováním projektové dokumentace Výzkumného centra pro betonové materiály v České Bříze. Cílem práce je návrh a výběr vhodného dispozičního a konstrukčního řešení, sestavení zátěžových stavů a statický výpočet a posouzení vybrané části konstrukce dle norem ČSN EN. Výkresová část je zpracována v programu ArchiCAD 19 a sestavení zátěžných stavů, posouzení a návrh prvků v programu FIN 2D a FIN GEO.cs
dc.format58 s.cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectskeletový systémcs
dc.subjectprefabrikovaná konstrukcecs
dc.subjectarchitektonický návrhcs
dc.subjectzatíženícs
dc.subjectstatické posouzenícs
dc.subjectvýpočetcs
dc.titleVýzkumné centrum pro betonové materiálycs
dc.typebakalářská prácecs
dc.thesis.degree-nameBc.cs
dc.thesis.degree-levelBakalářskýcs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta aplikovaných vědcs
dc.thesis.degree-programStavební inženýrstvícs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccessen
dc.description.abstract-translatedThe main object of this bachelor´s thesis is design and creation of documentation for construction permition of Researching centre of concrete materials in Česká Bříza. Design of this Centre is consistent with valid standarts ČSN EN. Draw part is made by using ArchiCAD 19 software and the analytical calculation by using FIN 2D and FIN GEO software.en
dc.subject.translatedskeletal systémen
dc.subject.translatedprefabricated constructionen
dc.subject.translatedarchitectural designen
dc.subject.translatedstatic assessmenten
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KME)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP_Tauchenova_Lenka.pdfPlný text práce13,98 MBAdobe PDFView/Open
Tauchenova_vedouci (2).pdfPosudek vedoucího práce347,94 kBAdobe PDFView/Open
Tauchenova_oponent (2).pdfPosudek oponenta práce353,05 kBAdobe PDFView/Open
Tauchenova_prubeh.pdfPrůběh obhajoby práce187,69 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/23742

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.