Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorKesl Petr, Ing.
dc.contributor.authorZápotocký, Robert
dc.contributor.refereeBoháč František, Ing.
dc.date.accepted2016-6-28
dc.date.accessioned2017-02-21T08:29:34Z-
dc.date.available2015-11-20
dc.date.available2017-02-21T08:29:34Z-
dc.date.issued2016
dc.date.submitted2016-5-31
dc.identifier69353
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/23743
dc.description.abstractPředmětem této bakalářské práce je dokumentace ke stavebnímu povolení se statickým posouzením pro stavbu hraničního přechodu. Tento přechod se skládá z prostorů pro jeho zázemí a z přestřešení nad navrženou komunikací formou restauračního zařízení. Statické posouzení stavby je provedeno podle platných norem ČSN EN včetně jejich příloh. Tyto posouzení, vnitřní síly a deformace byly provedeny v programech FIN EC v5 a GEO v19 CS, které používají metodu konečných prvků. Ostatní posouzení jsem vypočítal podle platných norem. Výkresová část byla vytvořena v programu MicroStation V8i, Sketch Up Make 2015, Artlantis 2016. Tepelně technické posouzení bylo vytvořeno v programu Teplo 2014 EDU.cs
dc.format72 s. (98 975 znaků)cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectpříhradová konstrukcecs
dc.subjectocelové prutycs
dc.subjectrestaurační zařízenícs
dc.subjectdokumentace pro stavební povolenícs
dc.subjectstatické posouzenícs
dc.subjectarchitektonický návrhcs
dc.subjectželezobetonová konstrukcecs
dc.titleProjekt - Návrh hraničního přechoducs
dc.typebakalářská prácecs
dc.thesis.degree-nameBc.cs
dc.thesis.degree-levelBakalářskýcs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta aplikovaných vědcs
dc.thesis.degree-programStavební inženýrstvícs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccessen
dc.description.abstract-translatedThe theme od the bachelor´s thesis is the development od documentation for building permit with the static assessment for the construction on the border crossing. The building of the border crossing is designed of the space facilities and construction of roofing over the proposed road, which serves as a restaurant. A structural assessments of the building is done according to standards EN including their annexes. These assessments, internal forces and deformations were made in programs FIN EC v5 and v19 GEO CS, using the finite element method. Other assessment've calculated according to current standards. The drawing parts were created in MicroStation V8i, Sketch Up Make 2015, Artlantis 2016. Thermal technical assessment was created in Teplo 2014 EDU.en
dc.subject.translatedlattice structureen
dc.subject.translatedsteel barsen
dc.subject.translatedrestauranten
dc.subject.translatedbuilding permit docementatitonen
dc.subject.translatedstatic assessmentsen
dc.subject.translatedarchitectural designen
dc.subject.translatedreinforced conrete structureen
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KME)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Robert_Zapotocky_Bakalarska prace_Navrh_hranicniho_prechodu.pdfPlný text práce38,28 MBAdobe PDFView/Open
Zapotocky_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce357,68 kBAdobe PDFView/Open
Zapotocky_oponent.pdfPosudek oponenta práce357,8 kBAdobe PDFView/Open
Zapotocky_prubeh.pdfPrůběh obhajoby práce144,38 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/23743

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.