Title: Administrativní budova s komerčními a bytovými prostory
Authors: Zdražil, David
Advisor: Kesl Petr, Ing.
Referee: Boháč František, Ing.
Issue Date: 2016
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/23744
Keywords: administrativní budova;polyfunkční budova;architektonický návrh;statický návrh;statické posouzení;prefabrikovaný železobetonový skeletový systém;goldbeck;projektová dokumentace ke stavebnímu povolení
Keywords in different language: administration building;multifunctional building;architectural design;static design;static validation;prefabricated reinforced concrete frame structure;goldbeck;project documentation for construction permit
Abstract: Tato bakalářská práce se zabývá vypracováním projektové dokumentace ke stavebnímu povolení polyfunkční administrativní budovy s komerčními a bytovými prostory v katastrálním území obce Chotíkov. Cílem této práce je vypracování architektonického a technického řešení a statický návrh s posouzením prefabrikovaného železobetonového rámového skeletu systému Goldbeck v souladu s platnými českými normami ČSN. Výkresová část této práce byla vytvořena pomocí software Graphisoft Archicad 19. Statický návrh s posouzením byl vypracován v software FIN EC a FIN GEO.
Abstract in different language: This bachelor's thesis deals with an elaboration of project documentation for construction permit of multifunctional administration building with commercial and residential spaces in the cadastral community of Chotíkov. The objective of this thesis is to devise an architectural and engineering solution and a static design with a validation of prefabricated reinforced concrete frame structure in the system Goldbeck according with a valid Czech standards ČSN. The drawing part of this thesis was made by Graphisoft Archicad 19 software. The static design with validation was devised by FIN EC and FIN GEO software.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KME)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
zdrazil-bp-pdf-v3.pdfPlný text práce27,78 MBAdobe PDFView/Open
Zdrazil_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce353,41 kBAdobe PDFView/Open
Zdrazil_oponent.pdfPosudek oponenta práce358,32 kBAdobe PDFView/Open
Zdrazil_prubeh.pdfPrůběh obhajoby práce136,18 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/23744

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.