Název: Zkraty na troleji
Další názvy: Short circuits on supply line
Autoři: Horník, Václav
Vedoucí práce/školitel: Danzer, Jiří
Oponent: Škubal, Jaroslav
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/2375
Klíčová slova: zkrat;stejnosměrné napětí;střídavé napětí;trolej;hlavní vypínač;pojistky;simulace zkratu
Klíčová slova v dalším jazyce: short-circuit;DC voltage;AC voltage;trolley;main switch;fuses;short-circuit simulation
Abstrakt: Tato diplomová práce se zabývá možnými druhy zapojení s asynchronním motorem pro připojení do stejnosměrné a střídavé napájecí soustavy. Dále jsou zde rozvedeny možné typy zkratů a možnosti protizkratové a nadproudové ochrany. Je zde uvedena simulace zkratu na stejnosměrné napájecím systému.
Abstrakt v dalším jazyce: This diploma work discusses the possible types of involvement with an asynchronous motor for connection to the DC and AC power supply. There are also detail the possible types of faults and the possibility of short circuit and overcurrent protection. There is a simulation of short circuit on the DC power system.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KAE)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Diplomova_prace_Vaclav_Hornik_E09N0265P.pdfPlný text práce546,53 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
049145_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce350,72 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
049145_oponent.pdfPosudek oponenta práce361,05 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
049145_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce124,9 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/2375

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.