Název: Nová vlna ve francouzském filmu
Další názvy: New Wave in French film
Autoři: Jakešová, Jana
Vedoucí práce/školitel: Fridrichová, Radka
Oponent: Nováková, Sylva
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/2379
Klíčová slova: film;francouzská kinematografie;nová vlna;François Truffaut;Jean-Luc Godard;Claude Chabrol;Éric Rohmer;Jacques Rivette;Cahiers du cinéma;Jean-Paul Belmondo
Klíčová slova v dalším jazyce: movie;french cinematography;new wave;François Truffaut;Jean-Luc Godard;Claude Chabrol;Éric Rohmer;Jacques Rivette;Cahiers du cinéma;Jean-Paul Belmondo
Abstrakt: Tato práce se zabývá uměleckým hnutím "nová vlna", které se objevilo na konci padesátých let dvacátého století ve francouzském filmu. Představuje hlavní režiséry a herce Francouzské nové vlny a jejich díla. Obsahuje rozbor filmů a zaměřuje se na hlavní rysy a inovativní prvky nové vlny.
Abstrakt v dalším jazyce: This thesis deals with the artistic movement "New Wave" which appeared in the French cinema by the end of the fifties of the twentieth century. It represents the major directors and actors of French New Wave and their works. It contains the analysis of films and it concentrates on the main traits and the innovatives elements of New Wave.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KRF)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Jakesova_Bakalarska_prace.pdfPlný text práce1,21 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Jakesova posudek ved..pdfPosudek vedoucího práce125,77 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Jakesova oponent.pdfPosudek oponenta práce115,15 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Jakesova prubeh obhajoby.pdfPrůběh obhajoby práce35,71 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/2379

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.