Title: Mobilní virtuální turistický průvodce
Other Titles: Mobile virtual tourist guide
Authors: Kuda, Milan
Advisor: Skala Václav, Prof. Ing. CSc.
Referee: Pešička Ladislav, Ing.
Issue Date: 2016
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/23795
Keywords: turistický průvodce;raspberry pi;wifi;responzivní webové stránky;apache;mysql
Keywords in different language: tourist guide;raspberry pi;wifi;responsive web pages;apache;mysql
Abstract: Tato práce se zabývá problematikou tvorby přenosného mobilního virtuálního průvodce pro turistické účely. Cílem práce je vytvořit systém pro průvodce, který umožňuje vytvářet památky a z nich následně skládat trasu. Systém přitom počítá s využitím multimediálních souborů o památkách. Dalším cílem je distribuce dat turistům skrze jejich mobilní telefony nebo přes ostatní přenosná zařízení. Základem systému je platforma Raspberry Pi s linuxovým operačním systémem. Aplikace využívá webového serveru Apache, databázového serveru MySQL a kombinaci programovacích jazyků PHP a JavaScript. Vzhled a výpis jednotlivých stránek je řešen pomocí HTML a CSS.
Abstract in different language: This bachelory work deals with problem of creation portable mobile virtual guide for touristic purposes. The main aim of this work is to construct system for guide, which allows us to build sights and from them composes a tour. The system counts with using multimedia files about the monuments. Another aim of the work is a data distribution for a tourists through their mobile phones or through other portable devices. The base of the system is a platform Raspberry Pi with linux operating system. An application uses web server Apache, database server MySQL and combination of programming language as PHP and JavaScript. Appearance and rendering of particular sites is solved by HTML and CSS.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KIV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP_A12B0104P_MILAN_KUDA.pdfPlný text práce1,15 MBAdobe PDFView/Open
A12B0104P-hodnoceni.pdfPosudek vedoucího práce120,17 kBAdobe PDFView/Open
A12B0104P-posudek.pdfPosudek oponenta práce319,03 kBAdobe PDFView/Open
A12B0104P-obhajoba.pdfPrůběh obhajoby práce201,35 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/23795

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.