Title: Extrakce násilných událostí z textu
Other Titles: Extracting violent events from texts
Authors: Löffelmann, Jakub
Advisor: Steinberger Josef, Doc. Ing. Ph.D.
Referee: Ježek Karel, Prof. Ing. CSc.
Issue Date: 2016
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/23797
Keywords: extrakce informací;lexikální analýza;software;java
Keywords in different language: information extraction;lexical analysis;software;java
Abstract: Tato práce je o získávání násilných událostí z textu. Práce popisuje základní principy metod pro extrakci událostí z textu, které jsou známé ve světě programování. Práce zahrnuje vytvoření algoritmu v Javě pro extrahování slov z textu. Práce je rozdělena do dvou částí. První část se zabývá teorií a druhá část popisuje praktickou funkčnost vytvořeného algoritmu. Závěr obsahuje shrnutí úspěšnosti algoritmu a autorův komentář.
Abstract in different language: This work is about obtaining information from the text of the relevant category (violent). Describes the basic principles of methods for extracting text from events that are known in the world of programming. The work includes the creation of an algorithm for extracting words from the text and program implementation in Java. Work is divided into two parts. The rst part deals with the theory and the second part describes the practical operation of the proposed algorithm. The conclusion contains a summary of the success of the algorithm and the author's comments.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KIV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska_Prace.pdfPlný text práce1,02 MBAdobe PDFView/Open
A12B0112P-hodnoceni.pdfPosudek vedoucího práce160,38 kBAdobe PDFView/Open
A12B0112P-posudek.pdfPosudek oponenta práce176,67 kBAdobe PDFView/Open
A12B0112P-obhajoba.pdfPrůběh obhajoby práce116,81 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/23797

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.