Title: Metody vyhodnocování elektrofyziologických dat
Other Titles: Methods for evaluation of electrophysiological data
Authors: Švelchová, Alena
Advisor: Mouček Roman, Ing. Ph.D.
Referee: Štěbeták Jan, Ing.
Issue Date: 2016
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/23806
Keywords: eeg;erp;zpracování eeg/erp signálu;životní cyklus dat;uchovávání eeg dat;elektrofyziologická data
Keywords in different language: eeg;erp;eeg/erp signal processing;data life cycle;eeg data acquisition;eeg data storage;electrophysiological data
Abstract: Tato bakalářská práce se zabývá tématem zpracování elektrofyziologických dat. První část práce se zaměřuje na~seznámení se základy elektroencefalografie, centrální nervové soustavy, evokovaných potenciálů a jednotlivých složek EEG signálu. Druhá část práce je věnována problematice životního cyklu dat. Podrobněji se zabývá teorií oblasti návrhu experimentu, sběru, zpracování, uchovávání a publikování elektrofyziologických dat. Cílem této práce je usnadnění návrhu a realizace budoucích experimentů a~poskytnutí podkladů a doporučení pro práci s naměřenými elektrofyziologickými daty.
Abstract in different language: This bachelor thesis deals with electrophysiological data processing. The first part focuses on introducing the technique electroencephalography, central nervous system, event-related potentials. The second part of the thesis describes a life cycle of electorphysiological data - experimental design, acquisition, storage, processing and publishing of electorphysiological data. The goal of this thesis is simplification experimental design and realization of future experiments and it will provide a guideline and recommendations for works with elektrophysiologicial data.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KIV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP_Svelchova_Alena_2016.pdfPlný text práce1,03 MBAdobe PDFView/Open
A12B0526P-posudek.pdfPosudek oponenta práce370,35 kBAdobe PDFView/Open
A12B0526P-hodnoceni.pdfPosudek vedoucího práce295,94 kBAdobe PDFView/Open
A12B0526P-obhajoba.pdfPrůběh obhajoby práce210,68 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/23806

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.