Title: Aplikace pro vizualizaci funkcionalit systému IS/STAG
Other Titles: Application for IS/STAG Functionalities Visualization
Authors: Volenová, Petra
Advisor: Valenta Lukáš, Ing.
Referee: Daněk Jakub, Ing.
Issue Date: 2016
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/23807
Keywords: funkcionality;vizualizace;is/stag;modelování business procesů;portál;jsr-168;jsr-286;webová aplikace;spring
Keywords in different language: functionalities;visualization;is/stag;business process modeling;portal;jsr-168;jsr-286;web application;spring
Abstract: Tato prace je zamerena na vyvoj aplikace, ktera umožní prehledne zobrazení funkcionalit informacního systemu IS/STAG se vsemi vlastnostmi a zavislostmi. Teoreticka cast se zabyva pruzkumem vztahu mezi funkcionalitami a business procesy. Dale jsou zde zkoumany technologie, ktere jsou vhodne pro vytvorení aplikace s ohledem na její zaclenení do informacního systemu IS/STAG. Prakticka cast popisuje implementaci zvoleneho resení a postup nasazení aplikace na portal informacního systemu.
Abstract in different language: This thesis is focused on the development of an application that provides visualization of functionalities of the information system IS/STAG with all its features and dependencies. The theoretical part deals with the research of relationship between the functionalities and business processes. There are also examined technologies that are suitable for creating the application with regard to its integration into the information system IS/STAG. The practical part describes the implementation of the selected solution and the application deployment on the information system portal.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KIV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP_Volenova_A12B0535P.pdfPlný text práce505,21 kBAdobe PDFView/Open
A12B0535P-hodnoceni.pdfPosudek vedoucího práce202,34 kBAdobe PDFView/Open
A12B0535P-posudek.pdfPosudek oponenta práce172,4 kBAdobe PDFView/Open
A12B0535P-obhajoba.pdfPrůběh obhajoby práce96,28 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/23807

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.