Název: Tradice ruské svatby v porovnání s českou svatbou (sémantické a kulturologické hledisko)
Další názvy: Tradition of the Russian wedding in comparison with the Czech wedding (semantic and cultural point of view)
Autoři: Klásková, Petra
Vedoucí práce/školitel: Svobodová, Jiřina
Oponent: Rykovská, Milena
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/2382
Klíčová slova: námluvy;zásnuby;loučení se svobodou;výkup;naříkání;svatební oděv;svatební obřad;svatební hostina;svatební pověry
Klíčová slova v dalším jazyce: courtship;engagement;stag night;purchase;moan;wedding clothes;wedding ceremony;wedding feast;wedding superstitions
Abstrakt: Bakalářská práce analyzuje a seznamuje čtenáře se zvyky a rituály ruské svatby. Pro pochopení jednotlivých svatebních zvyků hledáme shodné a odlišné prvky v celém svatebním rituálu ve srovnávacím rusko-českém plánu. Porovnáváme zvyky shodující se a přibližujeme zvyky z konkrétní doby a oblasti.
Abstrakt v dalším jazyce: The undergraduate thesis analyses and introduces customs and rituals of the Russian wedding to the reader. For understanding of individual wedding customs we are searching for identical and different elements in the wole wedding ritual in comparison with Czech-Russian plan. We compare the identical customs and converge the customs from the particular time and area.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KRF)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Bakalarska prace.pdfPlný text práce1,77 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Klaskova posudek ved..pdfPosudek vedoucího práce231,42 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Klaskova posudek oponent.pdfPosudek oponenta práce130,43 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Klaskova prubeh obhajoby.pdfPrůběh obhajoby práce38,71 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/2382

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.