Title: Nástroj pro anotaci pojmenovaných entit
Other Titles: Tool for Annotation of Named Entities
Authors: Hlaváčová, Klára
Advisor: Konkol Michal, Ing. Ph.D.
Referee: Brychcín Tomáš, Ing. Ph.D.
Issue Date: 2016
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/23823
Keywords: anotace;pojmenovaná entita
Keywords in different language: annotation;named entity
Abstract: Tato bakalářská práce se zabývá návrhem a implementací aplikace pro ruční anotaci pojmenovaných entit. Aplikace umožňuje uživatelské nastavení, správu anotovaných dokumentů, ruční anotaci (ruční označení entit a jejich uložení ve vybraném formátu) a správu již uložených anotací. Nástroj je implementován jako desktopová aplikace v~programovacím jazyce Java.
Abstract in different language: The focus of this bachelor's thesis is the design and implementation of an application for the manual annotation of named entities. The application allows user settings, annotated documents managing, manual annotations (manual marking of entities and their saving in a chosen format) and the management of saved annotations. The tool is implemented as a desktop application in the Java programming language.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KIV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Hlavacova-bakalarska_prace.pdfPlný text práce733,99 kBAdobe PDFView/Open
A13B0311P-hodnoceni.pdfPosudek vedoucího práce128,68 kBAdobe PDFView/Open
A13B0311P-posudek.pdfPosudek oponenta práce206,41 kBAdobe PDFView/Open
A13B0311P-obhajoba.pdfPrůběh obhajoby práce203,03 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/23823

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.