Název: Ruské ikonové malířství
Další názvy: Russian icon art
Autoři: Mašková, Ivana
Vedoucí práce/školitel: Svobodová, Jiřina
Oponent: Rykovská, Milena
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/2383
Klíčová slova: ikona;ikonové malířství;náboženství;Ježíš Kristus;malba;barevná kompozice;styl;symbol;klášter;církev
Klíčová slova v dalším jazyce: icon;icon-painting;icon-painter religion;Jesus Christ;painting;color composition;style;monastery;church
Abstrakt: Bakalářská práce "Ruské ikonové malířství" se zabývá charakteristikou ikon, jejich vývojem, stručným popisem několika ikon a vývojem hlavních center ikonového malířství. Také je zde zmíněno několik významných malířů a je zde popsána symbolika ikon.
Abstrakt v dalším jazyce: Bachelor's dissertation "Russian icon-painting" is occupies itself with characteristics of icons, their development, brief description of several icons and development of main centers of icon-painting, some of the important icon-painters and symbolism of icons.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KRF)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Bakalarska prace, Maskova Ivana.pdfPlný text práce2,23 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Maskova posudek ved..pdfPosudek vedoucího práce187,92 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Maskova posudek oponent.pdfPosudek oponenta práce144,7 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Maskova prubeh obhajoby.pdfPrůběh obhajoby práce36,36 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/2383

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.