Title: Předtisková příprava pro lentikulární tisk
Other Titles: Prepress for lenticular printing
Authors: Matějka, Tomáš
Advisor: Lobaz Petr, Ing.
Referee: Vaněček Petr, Ing. Ph.D.
Issue Date: 2016
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/23830
Keywords: lentikulární tisk;lentikulární obrázky;předtisková příprava;prokládání;interlacer;pasovací značky
Keywords in different language: lenticular print;lenticular images;prepress;interlacing;interlacer;alignment lines
Abstract: Tato práce se zabývá předtiskovou přípravou pro lentikulární tisk. Dále práce seznamuje čtenáře s první verzí Interlaceru - programu pro vytváření lentikulárních obrázků. S Interlacerem se z hlediska předtiskové přípravy srovnává několik jiných programů pro vytváření lentikulárních obrázků a identifikuje se chybějící funkcionalita první verze Interlaceru. Nakonec se rozebírá, která funkcionalita z chybějící byla přidána.
Abstract in different language: This thesis is focused on prepress for lenticular print.\ Further, this paper introduces reader to first version of Interlacer - program for creating lenticular images. Some other programs for creating lenticular images are compared with Interlacer and missing functionality of first version of Interlacer is identified. At last, it is discussed which of missing funkcionality was implemented.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KIV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
bakalarska_prace.pdfPlný text práce2,25 MBAdobe PDFView/Open
A13B0380P-hodnoceni.pdfPosudek vedoucího práce200,51 kBAdobe PDFView/Open
A13B0380P-posudek.pdfPosudek oponenta práce303,36 kBAdobe PDFView/Open
A13B0380P-obhajoba.pdfPrůběh obhajoby práce192,92 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/23830

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.