Title: Nástroje pro vytváření 3D modelů člověka
Other Titles: Tools for 3D Human Body Models
Authors: Rychtářová, Lenka
Advisor: Kohout Josef, Doc. Ing. Ph.D.
Referee: Nový Pavel, Ing. Ph.D.
Issue Date: 2016
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/23845
Keywords: zpracování obrazu;segmentace;segmentační nástroje;mevislab;3d model.
Keywords in different language: image processing;segmentation;tools for segmentation;mevislab;3d model.
Abstract: Bakalářská práce se zabývá základním procesem analýzy obsahu obrazových dat, segmentací. Hlavním cílem práce bylo srovnat dostupné segmentační nástroje, jež vyhovují podmínkám pro vytvoření 3D modelů kůže, svalů a kostí dolních končetin a pánevní oblasti. Ve vybraném nástroji MeVisLab byly implementovány různé postupy segmentace. Pro medicínská obrazová data z projektu Visible Human Project se ukázalo, že k segmentaci kůže lze použít automatický postup založený na prahování. Vzhledem k povaze dat bylo u segmentace kostí a svalů nutné využít interaktivní přístup.
Abstract in different language: Presented Bachelor thesis focuses on image segmentation. The main objective was to compare available segmentation tools that meet the requirements for creating 3D models of skin, muscles and bones of the lower limbs and anatomy pelvic region from the Visual Human Project medical images. Diverse methods of segmentation were implemented in the tool MeVisLab. Automatic thresholding method can be used for segmentation of the skin of medical images from the Visible Human Project but it was necessary to use the interactive approach for seg-mentation of bones and muscles.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KIV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP_A13B0526P.pdfPlný text práce2,91 MBAdobe PDFView/Open
A13B0526P-posudek.pdfPosudek oponenta práce458,18 kBAdobe PDFView/Open
A13B0526P-hodnoceni.pdfPosudek vedoucího práce426,54 kBAdobe PDFView/Open
A13B0526P-obhajoba.pdfPrůběh obhajoby práce98,61 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/23845

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.