Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorNovotný František, Doc. JUDr. CSc.
dc.contributor.authorBuštová, Nerissa
dc.contributor.refereeFastner Jindřich, JUDr.
dc.date.accepted2016-5-13
dc.date.accessioned2017-02-21T09:37:33Z-
dc.date.available2014-5-14
dc.date.available2017-02-21T09:37:33Z-
dc.date.issued2016
dc.date.submitted2015-3-19
dc.identifier61816
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/23865
dc.description.abstractDiplomová práce "Konkurence trestných činů" pojednává o problematice souběhu trestných činů. Je odlišen souběh od recidivy, nastíněn stručný historický vývoj institutu souběhu, rozebrán pojem skutku a jednoty skutku. Dále je popsán a rozlišen souběh jednočinný a souběh vícečinný. Práce také popisuje, kdy se o souběh jednat nemůže, tedy případy vyloučení souběhu. Následně se zaměřuje na účinky souběhu hmotněprávní a procesněprávní, poté na ukládání trestu za souběh a zásady jeho trestání. Nakonec je zhodnocena úprava de lege lata a poskytnuty návrhy de lege ferenda.cs
dc.format63 s.cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectkonkurence trestných činůcs
dc.subjecttrestný čincs
dc.subjectrecidivacs
dc.subjectvyloučení souběhucs
dc.subjecttrestánícs
dc.subjectúhrnný trestcs
dc.subjectsouhrnný trestcs
dc.titleKonkurence trestných činůcs
dc.title.alternativeConcurrence of the crimesen
dc.typediplomová prácecs
dc.thesis.degree-nameMgr.cs
dc.thesis.degree-levelMagisterskýcs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta právnickács
dc.thesis.degree-programPrávo a právní vědacs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccessen
dc.description.abstract-translatedThe main aim of the theses is to explain term "Concurrence of the crimes". Thesis deals with the issues of concurrence and distinguishes this term from the recurrence, then briefly describes development of the term of concurrence, then term of deed and unity of the deed is explained with distinguishing the separate types of concurrence like homogenous concurrence and heterogenous concurrence. Thesis also explains situations where concurrence cannot occur exclusion of the concurrence and focuses on impact which concurrence has in the substantive and procedural law and principles of punishment. Finally is evaluated regulation de lege lata and provided suggestions de lege ferenda.en
dc.subject.translatedconcurrence of crimesen
dc.subject.translatedoffenceen
dc.subject.translatedrecurrenceen
dc.subject.translatedoverlaping rulesen
dc.subject.translatedpunishmenten
dc.subject.translatedaggregate sentenceen
dc.subject.translatedsummary punishmenten
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KTR)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP Konkurence TC Bustova.pdfPlný text práce1,05 MBAdobe PDFView/Open
posudek Bustova ved.p..pdfPosudek vedoucího práce131,25 kBAdobe PDFView/Open
posudek Bustova op.p..pdfPosudek oponenta práce116,28 kBAdobe PDFView/Open
protokol Bustova.pdfPrůběh obhajoby práce89,93 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/23865

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.