Title: Násilná kriminalita mladistvých
Other Titles: Violent juvenile crime
Authors: Černický, Tomáš
Advisor: Stočesová Simona, JUDr. Ph.D.
Referee: Kybic Petr, JUDr. Ph.D.
Issue Date: 2016
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/23871
Keywords: násilí;kriminalita;mladistvý;trestní právo;trestní odpovědnost
Keywords in different language: violence;criminality;adolescents;criminal law;criminal responsibility.
Abstract: Tato diplomová práce pojednává o násilné kriminalitě mladistvých. Esenciální kapitoly pojednávají o trestní odpovědnosti mladistvých - relativní trestní odpovědnost, násilné kriminalitě mladistvých a příčinám jejího vzniku, kontrole a prevenci a trestních sankcích.
Abstract in different language: This thesis discusses phenomenon of violent criminality of adolescents. Essential chapter is dedicated to criminal responsibility of adolescents or more precisely- relative criminal responsibility, forensic term of violent criminality and to its aspects of its origin, control of criminality and prevention against criminality and types of sanctions for adolescents.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KTR)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DIPLOMOVA PRACE - Nasilna kriminalita mladistvych.pdfPlný text práce369,3 kBAdobe PDFView/Open
posudek Cernicky ved.p..pdfPosudek vedoucího práce95,82 kBAdobe PDFView/Open
Cernicky op.p..pdfPosudek oponenta práce131,04 kBAdobe PDFView/Open
protokol Cernicky.pdfPrůběh obhajoby práce80,33 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/23871

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.