Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorŠkvain Petr, JUDr.
dc.contributor.authorBudiš, Adam
dc.contributor.refereeNovotný František, Doc. JUDr. CSc.
dc.date.accepted2016-5-13
dc.date.accessioned2017-02-21T09:37:37Z-
dc.date.available2015-5-15
dc.date.available2017-02-21T09:37:37Z-
dc.date.issued2016
dc.date.submitted2016-3-31
dc.identifier65768
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/23875
dc.description.abstractTato diplomová práce pojednává o využívání znalců a znalecké činnosti v rámci trestního řízení. Teoretická část diplomové práce obsahuje základní principy trestního řízení a dokazování. Popisuje také znaleckou činnost z pohledu trestního práva a práva znaleckého. Stěžejní část této práce je věnována analýze současných problémů ve znalectví. Pozornost je zaměřena také na návrhy, které by pomohly vyřešit aktuální problémy v oblasti znalectví.cs
dc.format78 s.cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjecttrestní řízenícs
dc.subjectdokazovánícs
dc.subjectznaleccs
dc.subjectznalecký ústavcs
dc.subjectznalecký posudekcs
dc.subjectodborné vyjádřenícs
dc.titleVyužívání znaleckého dokazování v trestním řízenícs
dc.title.alternativeUsing of expertise in criminal procedureen
dc.typediplomová prácecs
dc.thesis.degree-nameMgr.cs
dc.thesis.degree-levelMagisterskýcs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta právnickács
dc.thesis.degree-programPrávo a právní vědacs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccess
dc.description.abstract-translatedThis thesis is focused on using of experts and expertise in criminal procedure. The theoretical part of thesis contains the basic principles of criminal proceedings and evidence law. Thesis also describes experts activities from the perspective of criminal and expert law. The main part of this thesis focuses on analyses current issues in expert law. The aim of thesis is also to suggests some solutions which can help to solve the upcoming problems in expert law.en
dc.subject.translatedcriminal procedureen
dc.subject.translatedevidenceen
dc.subject.translatedexperten
dc.subject.translatedexpert instituteen
dc.subject.translatedexpert's reporten
dc.subject.translatedexpert's opinionen
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KTR)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP_ Adam Budis_2016.pdfPlný text práce22,3 MBAdobe PDFView/Open
posudek Budis op.p..pdfPosudek oponenta práce102,34 kBAdobe PDFView/Open
protokol Budis.pdfPrůběh obhajoby práce103,68 kBAdobe PDFView/Open
posudek Budis ved.p..pdfPosudek vedoucího práce127,74 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/23875

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.