Title: Výjimečný trest
Other Titles: The Exceptional Sentence
Authors: Černíčková, Barbora
Advisor: Tlapák Navrátilová Jana, Doc. JUDr. et Mgr. Ph.D.
Referee: Stočesová Simona, JUDr. Ph.D.
Issue Date: 2016
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/23876
Keywords: výjimečný trest;trest;výkon výjimečného trestu;trest odnětí svobody nad 20 do 30 let;trest odnětí svobody na doživotí
Keywords in different language: exceptional sentence;sentence;process of imprisonment;sentence over 20 to 30 years;life sentence
Abstract: Diplomová práce pojednává o výjimečném trestu odnětí svobody, o jeho současné právní úpravě a dále také o podmínkách jeho uložení. Následně se práce zabývá samotným výkonem výjimečného trestu odnětí svobody. Začátek diplomové práce se zaměřuje na vysvětlení stěžejních pojmů, kterými jsou trest, teorie trestání, obecné zásady trestání, účel a funkce trestu. Následuje historický vývoj výjimečného trestu. V poslední části se práce věnuje komparaci výjimečného trestu s vybranými státy.
Abstract in different language: This thesis elaborates on exceptional sentence, on its current legislation and requirements for this sentence. Also, it covers the process of imprisonment. Beginning of the thesis is aimed at description of key terms, such as sentence, theory of punishment, general rules of sentencing and purpose and function of the sentence. It is followed by historical development of exceptional sentence. In the last part, this thesis looks at comparison of Czech legislation with selected countries.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KTR)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP_Cernickova_FINAL.pdfPlný text práce871,89 kBAdobe PDFView/Open
posudek Cernikova op.p..pdfPosudek oponenta práce96,35 kBAdobe PDFView/Open
posudek Cernikova ved.p..pdfPosudek vedoucího práce157,53 kBAdobe PDFView/Open
protokol Cernickova.pdfPrůběh obhajoby práce82,24 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/23876

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.