Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorStočesová Simona, JUDr. Ph.D.
dc.contributor.authorHolá, Aneta
dc.contributor.refereeChmelík Jan, Doc. JUDr. Ph.D.
dc.date.accepted2016-5-9
dc.date.accessioned2017-02-21T09:37:39Z-
dc.date.available2015-5-15
dc.date.available2017-02-21T09:37:39Z-
dc.date.issued2016
dc.date.submitted2016-3-30
dc.identifier65773
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/23880
dc.description.abstractDiplomová práce v první části krátce pojednává o historickém vývoji sankcionování delikventní mládeže. Hlavním cílem práce je zaměření se na druhy opatření, které lze dle zákona č. 218/2003 Sb., o odpovědnosti mládeže za protiprávní činy a o soudnictví ve věcech mládeže a o změně některých zákonů, uložit mládeži za spáchaná provinění a podání jejich charakteristiky. Následným předmětem zájmu je četnost využití jednotlivých opatření v soudní praxi. Komparace české s německou a polskou právní úpravou, se zaměřením na trestání mládeže v těchto státech, uzavírá celé téma této práce.cs
dc.format77 s. (126 024 znaků)cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectmládežcs
dc.subjectmladistvýcs
dc.subjectdítěcs
dc.subjectpachatelcs
dc.subjectopatřenícs
dc.subjectprotiprávní činycs
dc.subjectsoudní praxecs
dc.subjectněmeckocs
dc.subjectpolskocs
dc.titleOpatření ukládaná mládeži za protiprávní činycs
dc.title.alternativeMeasures impose on juveniles for illegal actsen
dc.typediplomová prácecs
dc.thesis.degree-nameMgr.cs
dc.thesis.degree-levelMagisterskýcs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta právnickács
dc.thesis.degree-programPrávo a právní vědacs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccess
dc.description.abstract-translatedThe first part of the diploma thesis deals with the historical survey of sanctioning of deliquent youth. The main aim of the thesis is to focus on and characterize the types of measures, that may be imposed, according to Act no. 218/2003 Coll., on the responsibility of the juvenile for illegal actions and on the judiciary in juvenile matters and on the change of certain acts., on the juvenile for committed offences. In addition to that, the thesis deals with the frequency of the application of the individual measures in judicial practice. Comparison of Czech and German and Polish regulation with the focus on sanctioning of youth in these countries, is the focus of the final part of the thesis.en
dc.subject.translatedyouthen
dc.subject.translatedjuvenileen
dc.subject.translatedchilden
dc.subject.translatedoffenderen
dc.subject.translatedmeasuresen
dc.subject.translatedillegal actionsen
dc.subject.translatedjudicial practiceen
dc.subject.translatedgermanyen
dc.subject.translatedpolanden
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KTR)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Diplomova prace- Aneta Hola.pdfPlný text práce2,19 MBAdobe PDFView/Open
posudek Hola ved.p..pdfPosudek vedoucího práce94,19 kBAdobe PDFView/Open
protokol Hola.pdfPrůběh obhajoby práce85,99 kBAdobe PDFView/Open
posudek Hola op.p..pdfPosudek oponenta práce150,59 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/23880

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.