Title: Úloha Probační a mediační služby v trestním řízení
Other Titles: The Role of Probation and Mediation Service in criminal proceedings
Authors: Kubáčová, Hana
Advisor: Stočesová Simona, JUDr. Ph.D.
Referee: Kybic Petr, JUDr. Ph.D.
Issue Date: 2016
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/23883
Keywords: restorativní justice;retribuční justice;probace;mediace;probační a mediační služba čr;zákon o probační a mediační službě;alternativní trest;pachatel;oběť;odklon;trestní řízení;probační dohled
Keywords in different language: restorative justice;retributive justice;probation;mediation;the probation and mediation service of the czech republic;the law on probation and mediation service;alternative sentence;offender;victim;departure;criminal proceedings;probation supervision
Abstract: Diplomová práce pojednává o úloze Probační a mediační služby v trestním řízení. Úvodní část se zabývá výkladem pojmů, které souvisejí s Probační a mediační službou ČR a historií probace a mediace na našem území. Stěžejní část práce pojednává o probačních a mediačních činnostech a platné právní úpravě Probační a mediační služby. Závěrečná část práce popisuje statistiky činnosti Probační a mediační služby ČR, ze kterých vyplývá, která činnost Probační a mediační služby ČR v trestním řízení převládá a ve které fázi trestního řízení se její činnost nejvíce uplatňuje.
Abstract in different language: The diploma thesis is dealing with the role of Probation and Mediation Service in criminal proceedings.The introductory part focuses on definition of basic terms related to Czech Probation and Mediation Service and history of probation and mediation in our country. The crucial part of this thesis discusses probation and mediation activities and the valid legislation of Probation and Mediation Service. The final part is a description of statistics activities of the Czech Probation and Mediation Service from which it is evident which activity of probation and mediation dominates in criminal proceedings and also in which phase of criminal proceedings the activity of the Czech Probation and Mediation Service is most employed.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KTR)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Diplomova_prace.pdfPlný text práce1,77 MBAdobe PDFView/Open
Kubacova op.p..pdfPosudek oponenta práce115,12 kBAdobe PDFView/Open
protokol Kubacova.pdfPrůběh obhajoby práce89,4 kBAdobe PDFView/Open
posudek Kubacova ved.p..pdfPosudek vedoucího práce103,23 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/23883

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.