Název: Práce učitele s "chybou" ve VV
Další názvy: Teacher´s work with "mistake"in school subject of Art
Autoři: Škorpilová, Renáta
Vedoucí práce/školitel: Lukavský, Jindřich
Oponent: Podlipský, Rudolf
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/2389
Klíčová slova: kvalitativní výzkum;transkripce;dotazník;interview;chyba ve výtvarné výchově;způsob podání chyby;druhy chyb
Klíčová slova v dalším jazyce: qualitative research;transcription;questionnaire;interview;mistake in art;ways of representing of mistake;kinds of mistake
Abstrakt: Diplomová práce se zabývá chybou ve výtvarné výchově. Cíle a zásady pro vypracování se nacházejí v úvodní části. Teoretická část obsahuje odborné informace z literatury, na které odkazuji ve výzkumné části, a jsou základem pro můj výzkum. Ve výzkumné části se zabývám předmětem mé diplomové práce. Dále zde představuji pořízený materiál, postupy mé práce a vyvozuji výsledky výzkumu. V závěrečné části je shrnutí celé práce.
Abstrakt v dalším jazyce: This diploma work deals with mistake in school subject of Art. The aims and principles of making this work are established in the introduction. The theoretical part consists of technical information from literature mentioned also in research part of my work. This information is the basis of my research. In the research part I follow up the object of my work and I introduce an acquired material, methods of my work and I deduce results of the research. In final part there is the conclusion of whole diploma work.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce (KVK) / Theses (DEA)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
DP Skorpilova.pdfPlný text práce3,36 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Skorpilova Renata - posudek ved.pdfPosudek vedoucího práce1,31 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Skorpilova Renata - posudek opon.pdfPosudek oponenta práce1,34 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Skorpilova Renata - prubeh.pdfPrůběh obhajoby práce464,22 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
VIDEO_TS.zipVideo příloha - část 2825,29 MBZIPZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/2389

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.